අපි නොදන්න Apps4 Videos

කියවන විට සිංහලෙන්ම Type වෙන G Board

Speech to Text පහසු කම සිංහලෙන්ම ලබාදෙන Key Board එක G Board ගැනයි අද වීඩියෙ‍ා්ව.

Shazam explain in Sinhala – සින්දු හොයමු

මග තො‍ටේ යනකෙ‍ාට ඔබටත් ලස්සන සින්දුවක් ඇසුනාත් හිතෙනව නේද ඒක Download කරගන්න. ඒත් Title එක සොයාගන්න බැරි උනොත් ඔබ අපහසුතාවයට පත් වෙනව. මෙන්න ඒකට හොඳම විසඳුම. Try කරල බලල Comment කරන්න.... Download Shazam https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android

How to use Air droid App.. Explained In Sinhala. කොහොමද අපි Air droid භාවිතා කරන්නේ.

අද Video එකෙන් කියල දෙන්නෙ බොහොම ප්‍රසිද්ධ App එකක් වෙන Air droid භාවිත කරන ආකාරය ගැන හා ඔයා නොදන්න දේවල් කීපයක් ගැන. How to use Air droid App.. Explained In Sinhala. Air droid Free File transfer

How to Use Google Keep Explained In Sinhala – Google Keep භාවිත කරන ආකාරය.

Google Keep කියන්නේ පහසුවෙන් හා පිළිවෙලකට අපේ Notes Remainders තියාගන්න පුලුවන් App එකක්. අද අපි කතා කරමු Google Keep වල භාවිතයන් හා භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව.